37. Beogradski Jazz Festival 2021

37. Beogradski Jazz Festival 2021

37. Beogradski Jazz Festival 2021

via @bgjazzfest

Program

26. 10. 2021.

27. 10. 2021.

28. 10. 2021.

29. 10. 2021.

30. 10. 2021.

31. 10. 2021.

1. 11. 2021.

Organizator zadržava pravo na promenu programa ili satnice u skladu sa epidemiološkom situacijom i merama koje budu aktuelne u periodu održavanja festivala. Molimo da program i satnicu proverite na dan koncerta na www.bjf.rs i www.domomladine.org

Organizator će na događaju sprovoditi sve važeće mere propisane od strane nadležnih organa u cilju sprečavanja cirkulacije koronavirusa. Molimo publiku da ih se odgovorno pridržava.