37. Beogradski Jazz Festival 2021

37. Beogradski Jazz Festival 2021

37. Beogradski Jazz Festival 2021

via @bgjazzfest

Debussy Now!

29. 10. 2021. - Amerikana DOB 22.30

Organizator zadržava pravo na promenu programa ili satnice u skladu sa epidemiološkom situacijom i merama koje budu aktuelne u periodu održavanja festivala. Molimo da program i satnicu proverite na dan koncerta na www.bjf.rs i www.domomladine.org

Anastasia Razvalyaeva – harfa
Veronika Harcsa – vokal
Márton Fenyvesi – gitara, živa elektronika 

Nesumnjivo je da bi Klod Debisi pozdravio ideju da njegova dela rekonstruišu umetnici koji ne poznaju granice. Dela koja je komponovao na tekstove Pola Verlena i drugih pesnika obasjana su novim svetlom zahvaljujući prozračnosti harfe Anastazije Razvaljajeve i deklamatornom vokalu Veronike Harče, dok im živa elektronika Martona Fenivesija suštinski menja paradigmu. Kao što je Debisi napustio vekovne konvencije radi što vernijeg zvučnog doživljaja likovnih dela i poezije, tako ovo troje muzičara prevazilaze zahteve klasične interpretacije usvajajući stilske inovacije namenjene današnjim slušaocima. 

Mada je Debisijeva muzika ispunjena akordima svojstvenim savremenom džezu, kao i politmikom, a njegov stil pisanja sugerisao je spontanost improvizacije, on ipak nije improvizovao. Trio pak to izdašno čini. Harča, jedna od vodećih evropskih džez pevačica, sa improvizacijom ima ogromno iskustvo, a virtuoznost koristi da naglasi sadržaj tekstova pesama. Razvaljajeva se ranije bavila uglavnom klasikom, a sada sa velikim entuzijazmom otkriva njoj dosad nepoznati svet improvizovanja. Fenivesi daje finalni zaokret zvučnim efektima i ambijentima u realnom vremenu. No, nasuprot očekivanom putu u elektroniku, oni nam skreću pažnju na višedimenzionalni aspekt muzike, dočaravajući atmosferu crkava, mora i otvorenih polja. 

http://harcsaveronika.hu/